thiết bị pccc

thông tin liên hệ
Mr. Tuân
HOTLINE 24/7 - 0902 060 114

VÒI CHỮA CHÁY

Vòi chữa cháy D65 -17Bar - 20m + Khớp nối KY66
Vòi chữa cháy D65 -17Bar - 20m + Khớp nối KY66
Vòi chữa cháy D50 -17Bar - 20m + Khớp nối KY55
Vòi chữa cháy D50 -17Bar - 20m + Khớp nối KY55
Vòi chữa cháy PVC D65-10BAR-20M+Khớp nối
Vòi chữa cháy PVC D65-10BAR-20M+Khớp nối
Vòi chữa cháy PVC D50-10BAR-20M+Khớp nối
Vòi chữa cháy PVC D50-10BAR-20M+Khớp nối
LĂNG PHUN D50
LĂNG PHUN D50
LĂNG PHUN D65
LĂNG PHUN D65
Vòi chữa cháy PVC D65-13BAR-20M+Khớp nối
Vòi chữa cháy PVC D65-13BAR-20M+Khớp nối
Vòi chữa cháy PVC D50-13BAR-20M+Khớp nối
Vòi chữa cháy PVC D50-13BAR-20M+Khớp nối